تصویب نامگذاری یکی از خیابانهای شهراردبیل  به نام مبارک پیامبر اعظم (ص )در شورای نامگذاری معابر

تصویب نامگذاری یکی از خیابانهای شهراردبیل به نام مبارک پیامبر اعظم (ص )در شورای نامگذاری معابر
جلسه شورای نامگذاری شهرستان اردبیل با حضور نمایندگان ادارات مرتبط روز دوشنبه مورخ 99/8/12 در محل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اردبیل تشکیل و پس از بحث و بررسی ،درخواست شهرداری اردبیل در خصوص پیشنهاد  تغییر نام  حدفاصل میدان فاطمیون تا میدان جهاد  از "مقدس اردبیلی به نام مبارک پیامبر اعظم (ص) "مطرح و مصوب گردید و جهت اقدامات قانونی و اخذ مجوز به شورای شهر اردبیل ارسال گردیده است.
 

Get_Imageفایل پیوست (1)

 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
منبع مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
تعداد بازدید : ۷۹